Brand

Probeer het historische gegeven van een brand die in een daglonerswoning is ontstaan te beschrijven.  De bron waaruit onderstaand fragment afkomstig is, heeft de titel: “Iets over de schutterlijke of militaire loopbaan van Pieter van Coursel”. Marcherende soldaten zijn de indirecte oorzaak van deze brand.

Uit gegevens van het bevolkingsregister blijkt dat in het schamele gebouwtje, dat uit twee daglonerswoninkjes bestond 16 mensen leefden!

Den 8sten Junij 1831 marcheerde ik met de vierde vijfde en zesde kompagnie sterk circa 500 man naar Oud Gastel en daar ik de oudste Oflicier in rang was werd aan mij het kommando over derzelve opgedragen. Op deze marsch hadden wij eene onaangename ontmoeting aan het einde der Fijnaart of nabij het zoogenaamde Stampersgat genaderd zijnde ontdekten wij brand in eene woning welke wij zoo even gepasseerd waren; om alle verwarring voor te komen liet ik dadelijk de manschappen in het geweer komen en zond een Oflicier met een genoegzaam getal schutters om te helpen en te redden wat te redden was want aan blusschen was niet te denken omdat er geene middelen en ook geen water voorhanden was. Het gebouw bestond uit twee dagloonerswvoningen hetzelve was van hout en met riet gedekt de schutters vlogen dadelijk de brandende woning binnen en droegen alles wat voorhanden was naar buiten tot zoo lang ik zelfs order moest geven om niet meer binnen te gaan. De brand was ontstaan door onvoorzigtigheid eener vrouw en waartoe de nieuwsgierigheid om ons te zien passeeren aanleiding gegeven had. Nadat wij alles gedaan hadden wat in ons vermogen was om nog van eenige nut te zijn vervolgde wij onze marsch naar Oud Gastel. Intusschen liet ik voor de ongelukkig gewordene huisgezinnen bij den gemelde brand met overleg van de H Officieren bij hun Ed. en de schutters eene kollecte doen welke de som vanf 38.75 opbragt en die ik aan den Heer Burgemeester uit de Fijnaart den 22ste Junij 138l heb doen toekomen en deze heeft daarvan ook een gepast gebruik gemaakt want de afgebrande woningen stonden in korten tijd weder opgebouwd

Over Anne Mieke Vermeulen


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: