Categorie archief: Mooye Keene

Moerdijk mijn Muze

Presentatie van 8 mei 2017 voor Probus Zevenbergen met de titel ‘Moerdijk mijn muze’.


Jan Adriaensen Treurtniet bij de Geuzen

Een verhaal uit: ‘De Mooie Keene, geschiedenis van een zeearm’

Met dank aan Gerbert Kannekens, die de opname maakte.

https://www.facebook.com/gerbert.kannekens


Lodewijk Napoleon

Gele coupé; Karrenmuseum Essen

In 1806 reist koning Lodewijk Napoleon van Oudenbosch naar Standdaarbuiten in een koets als deze. In het boek over de Mooye Keene verwerk ik deze gebeurtenis in een geromantiseerd verhaal, waarin ook de veerman van het Barlaakse voetveer, Wouter van Steenhoven, een rol speelt.

Een fragment:

Een ongewone stoet trekt over de dijk van Oudenbosch naar Standdaarbuiten. Zes prachtige schimmels trekken een gele coupé voort. Een 60-tal huzaren in blauwe uniformen met gele tressen begeleiden de bijzondere koets. De menner op de bok draagt hetzelfde kleurrijke tenue. Andere rijtuigen volgen. Adjudanten, ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren reizen met de koning mee. De grootthesaurier is er om de uitgaven in de gaten te houden en twee lijfartsen waken over ’s konings gezondheid. Kamermeesters, dienaren en klerken sluiten de stoet af. Lodewijk Napoleon wuift genadig de molenaar toe, die zijn molen aan het Turfhoofd is uitgekomen om de koning te zien. Langs de dijk staan her en der mensen en achter de stoet rennen joelende kinderen mee.