Tagarchief: fijnaart

Westfries Archief

 

Morgen naar het Westfries archief in Hoorn om een aantal handschriften te bekijken, waaronder een “Rijmkroniek op zang betreffende de lotgevallen van het eerste bataljon der tweede afdeling van de Mobiele Noordhollandse Schutterij, onder bevel van majoor Van Pabst Rutgers, gedurende het jaar 1832 en 1833”. Behalve dat ik het een curieuze bron vind, hoop ik te weten te komen hoe Jacob van Slot, die deel utmaakte van dit bataljon, in Fijnaart terecht is gekomen.


Een potje kaarten

Basile dr Loose De kaartspelers

Hoofdstuk 4 opent op een koude januaridag. Gewerkt wordt er niet in de winter. Natuurlijk is er in en om het huis genoeg te doen en de dagen zijn kort. Verder lezen


De dood van een pastoor – 2

AH9en7ViMkRJBJOKqClE-1

In “Onder schutse van St. Jacobus : geschiedenis van de parochie H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart”, staat over de dood van pastoor van Gils op 8 november 1834 ondermeer het volgende:

“De pastoor zou in wanhoop van het bruggetje bij het Standaarbuitense poortje in de Mooie Keene gesprongen zijn.” Verder lezen


Beestenmarkt

 

Machiel, de hoofdpersoon uit mijn boek, koopt zijn big op de beestenmarkt.  Dit schilderij van de Zwart, dat uit de collectie van het Teylers museum komt, geeft een impressie van zo’n markt. Op de jaarlijkse beestenmarkt in Fijnaart waren waarschijnlijk ook kramen met koek, galanterieën en centsprenten.


Soldaten in het dorp

In de 30-er jaren van de 19de eeuw waren in Noord-Brabant veel soldaten van de mobiele schutterij gemobiliseerd. Verder lezen


Brand

Probeer het historische gegeven van een brand die in een daglonerswoning is ontstaan te beschrijven.  De bron waaruit onderstaand fragment afkomstig is, heeft de titel: “Iets over de schutterlijke of militaire loopbaan van Pieter van Coursel”. Marcherende soldaten zijn de indirecte oorzaak van deze brand.

Uit gegevens van het bevolkingsregister blijkt dat in het schamele gebouwtje, dat uit twee daglonerswoninkjes bestond 16 mensen leefden!

Verder lezen


Verzoek aan de koning

1401480036

Gister hoofdstuk twee nog eens overgelezen. Hier een woord veranderd, daar een leesteken toegevoegd. In grote lijnen tevreden.

Het hoofdstuk heeft als titel “Verzoek aan de koning”. In de jaren 1829/1830 werd de regering bestookt met petities uit het zuiden van het land. Deze petitiebeweging diende om de oppositie in de Tweede Kamer te ondersteunen in hun pogingen veranderingen door te voeren. Deze veelal katholieke, maar ook liberale kamerleden kwamen voor het overgrote deel uit de Zuidelijke Nederlanden (Nederland en België vormden 1 koninkrijk).

Verder lezen