Toch wat over de inhoud

kaartinhoud

Het verhaal speelt zich af in Fijnaart en de directe omgeving van dit West-Brabantse dorp in het tweede kwart van de 19de eeuw. Willem I regeert. Op nationaal vlak is het een turbulente tijd. Tegenstellingen tussen Noord en Zuid, katholiek en protestant, hervormd en gereformeerd, landbouw en industrialisatie, liberaal en conservatief, arbeid en kapitaal, doen zich voelen op verschillende niveaus van de samenleving.

De ontwikkelingen raken het dorpje in de Westhoek, aan de periferie van het nationale schouwtoneel, niet slechts zijdelings.